Władze  Kujawsko-Pomorskiego Związku Tenisowego w Bydgoszczy  wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów, które obyło się 22.04.2017r.